В честь народного праздника Нооруз коллектив Государственной судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции Кыргызской Республики оказали гуманитарную помощь Краснореченской школе-интернату для умственно отсталых детей Ысык-Атинского района, Сокулукскому реабилитационному центру для лиц с ограниченными возможностями здоровья и семейному детскому дому «Лотос», расположенного в городе Ош.

В честь народного праздника Нооруз коллектив Государственной судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции Кыргызской Республики оказали гуманитарную помощь Краснореченской школе-интернату для умственно отсталых детей Ысык-Атинского района, Сокулукскому реабилитационному центру для лиц с ограниченными возможностями здоровья и семейному детскому дому «Лотос», расположенного в городе Ош.

Личный состав ГСЭС при МЮ КР подарили детям продукты питания и мыло-моющие средства на общую сумму 44 000 сомов. Сотрудники сказали теплые слова, и вместе сфотографировались.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматтын эмгек жааматы Элдик Нооруз майрамына карата Ысык-Ата районундагы “Акыл-эси өспөй калган балдар үчүн Красноречка мектеп интернатына”, Сокулук ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн реабилитациялык борборуна жана Ош шаарындагы “Лотос үй-бүлөлүк балдар үйүнө гуманитардык жардам көрсөтүштү.

МСЭКнын жеке курамы жалпы суммасы 44 000 сомго балдарды
тамак-аш жана жуугуч каражаттары менен камсыз кылышты. Кызматкерлер куттуктоо сөздөрүн билдиришип, чогуу сүрөткө түшүштү.