Экспертиза түрлөрү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматында өткөрүлүүчү экспертизалардын түрлөрү::

Соттук экспертизалардын түрлөрү Изилдөөлөрдүн түрлөрү
1 Кол жазмалар экспертизасы Кол жазмаларды жана колтамгаларды изилдөө
2 Документтердин техникалык экспертизасы

Документтердин реквизиттерин изилдөө

Документтердин материалдарын изилдөө
3 Үн жана видео жазмалардын экспертизасы Үндөрдү жана айтылуучу сөздөрдү изилдөө
Үн жазма материалдарды жана издерди; чөйрө үндөрүн каражаттарын жана шарттарын изилдөө
Видео жазмаларды, материалдарды жана издерди; видео каражаттарын жана шарттарын изилдөө
4 Компьютердик-техникалык экспертиза Санарип маалыматтарды изилдөө
5 Трасологиялык экспертиза Адам издерин изилдөө
Механизмдердин, жабдыктардын, шаймандардын издерин изилдөө
6 Баллистикалык экспертиза Ок атуучу куралдарды жана окторду изилдөө
Ок атуунун издерин жана шарттарын изилдөө
Ок атпас куралдарды изилдөө
7 Материалдардын, заттардын жана буюмдардын криминалистикалык экспертизасы Баңги жана акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду изилдөө
Лактык-сырдык каптоолорду жана материалдарды изилдөө
Мунай заттарды жана күйүүчү-майлоочу материалдарды изилдөө
Курамында спирт бар болгон суюктуктарды изилдөө
Булалуу материалдарды изилдөө
Атайын химиялык заттарды (люминофорлорду) изилдөө
Металлдарды, алардын эритиндилерин жана алрдан жасалган буюмдарды изилдөө
8 Жер кыртышын таануу экспертизасы Жер кыртышынан келип чыккан объектилерди изилдөө
9 Биологиялык экспертиза өсүмдүктөрдөн келип чыккан объектилерди изилдөө
Жаныбарлардан келип чыккан объектилерди изилдөө
10 Өрттүк-техникалык экспертиза Өрттүн техникалык, уюштуруучулук, технологиялык, башталуу шарттарын жана себептерин, күйүү мүнөзүн жана кесепеттерин изилдөө
11 Автотехникалык экспертиза Жол кырсыгынын кырдаалын изилдөө
Унаа каражаттарынын техникалык абалын изилдөө
Унаа каражаттарынын бөлүктөрүн изилдөө
Унаа каражаттарындагы жана жол кырсыгы болгон жердеги издерди изилдөө
12 Курулуш-техникалык экспертиза Курулуш-техникалык изилдөө
Курулуш-экономикалык изилдөө
13 Бухгалтердик экспертиза Бухгалтердик эсепти жана отчеттуулукту изилдөө
14 Каржы-экономикалык экспертиза Каржы-экономикалык ишмердүүлүктү изилдөө
15 Лингвистикалык экспертиза Сүйлөнгөн сөздөрдү изилдөө