2018-жылдын 26-январында БУУнун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча Башкармалыгынын 2015-2019-жж. Борбордук Азия мамлекеттери үчүн программасын ишке ашыруу алкагында БУУнун Тынчтыкты куруу фондунун (ТОФ) долбоорунун алкагында 2018-жылдан тартып 2020-жылдары мезгилинде көмөк көрсөтүү боюнча иш планынын долбоору Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматына келип түшкөн.

Аталган долбоордун максаты Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматында жүргүзүлүп жаткан экспертизалардын терроризмге жана экстремисттик аракеттери менен байланышкан (комплексттик психологиялык-лингвистикалык жана дин таануу) иштерине көмөк көрсөтүү болуп саналат, бул, акыр аягында Кыргыз Республикасында радикалдашуунун шартын төмөндөтүүгө жардам көрсөтөт.