Бүгүн, 2018-жылдын 24-апрелинде соттук-эксперттик мекемелердин ишинин сапатын жогорулатуу тармагындагы Борбордук Азия мамлекеттери үчүн БУУнун Баңгизат жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын Программасын ишке ашыруу боюнча БУУнун тынчтык орнотуу Фондунун долбоорунун алкагында МСЭКна көмөк көрсөтүү компоненти боюнча координациялык жолугушуу өттү.

Жолугушуунун жүрүшүндө долбоордун иш-чаралар Планынын ишке ашыруу маселелеринин төмөнкү компонентеринин алкагында: соттук эксперттердин квалификациясын жогорулатуу, ошондой эле комплекстүү психологиялык-лингвистикалык дин таануу компоненти менен экспертизаларын дайындоо жана жүргүзүү маселелери боюнча МСЭК менен укук коргоо жана сот органдарынын өз ара аракеттенишинин натыйжалуулугун жогорулатуу маселелери талкууланды.