Бүгүн 2020-жылдын 27-январында БУУнун Баңгизаттар жана кылмыштуулук Башкармалыгынын Ооган жана коңшу ɵлкɵлɵр үчүн регионалдык программасынын ɵкүлчүлүгү Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматынын Материалдардын, заттардын жана буюмдардын криминалистикалык экспертизалар башкармалыгына изилдɵɵчү жабдыктарга тийиштүү тетиктерди ɵткɵрүп беришти. 

 

 

МСЭКтин тɵрагасы А.А. Мусаходжаев жогоруда айтылган уюмдун ɵкүлү Программанын башкы ассистенти Дадыбаева Салимага ыраазычылыгын билдирип, берилген тетиктердин колдонулуп жаткан изилдɵɵчү жабдыктарга барктуулугун жана керектүүлүгүн баса белгилеп кетти.