Курулуш-техникалык экспертизалар бөлүмү

Изилдөөнүн эң татаал түрлөрүнүн бири болуп соттук курулуш-техникалык экспертиза саналат. Курулуш, оңдоо, кайра куруу, үй ээлигин бөлүү, келтирилген зыянды баалоо маселелерин талдай билүү үчүн атайын билим жана жетиштүү тажрыйба болушу зарыл.
Бөлүмдүн эксперттери архитектура жана курулуш, юриспруденция жана ченемдик-укуктук база жаатындагы тажрыйбаларына таянып жеке аткарыла турган иштердин сапатын, көлөмүн, наркын баалоого; коюлган шарттарга ылайык имараттарды пайдаланууга берүүгө; алардын ишенимдүүлүгүн жана коопсуздугун текшерүү үчүн курулуш конструкцияларын изилдөөгө; жасалган курулуш жана оңдоо иштеринин ченемдик жана долбоордук документацияга шайкештигин аныктоого; курулуп бүтө элек объектилерди баалоого; курулуштун капиталдуулугун талдоого жана башка ушул сыяктууларга байланыштуу өз корутундуларын чыгарышат. Курулуш тармагындагы талаш-тартыштар көбөйүп жаткандыгына байланыштуу курулуш-техникалык экспертизаларга суроо-талап өстү. Мындай талаш-тартыштарга төмөнкүлөрдү киргизүүгө болот:
– курулуш иштерин аткаруу келишимин бир тараптын демилгеси менен бузуу;
– курулуш иштерин аткаруу келишими боюнча карыздарды өндүрүү;
– менчик ээлеринин ортосунда кыймылсыз мүлктөрдү бөлүштүрүү;
– имараттын мыйзамсыз курулгандыгын же өзгөртүлгөндүгүн аныктоо;
– өрттүн, суу каптоонун жыйынтыгында келтирилген зыянды жана аткарылган иштердин баасын аныктоо;
– курулуш объектилеринин баасын аныктоо.
Акыркы жылдары өлкөдө курулуш ыкчам темпте жүрө баштады. Жаңы үйлөр, имараттар тездик менен салынып, аны менен бирге курулуш компанияларынын иштериндеги кемчиликтер да чыга баштады. Алардын ишке кайдыгер кылган мамилеси курулушка терс таасирин тийгизип, натыйжада соттук териштирүүлөргө алып келүүдө.
Көп учурда эксперттер объектинин долбоордук-сметалык документациясын талдап чыгуусу жана аны иш жүзүндөгү аткарылган иштер менен салыштыруусу зарыл болот.
Соттук курулуш-техникалык экспертиза бөлүмүнүн кызматкерлери бир саамга да ишсиз отурбайт, анткени алар өтө чоң көлөмдөгү ишти аткарышат. Жумуштун арбындыгынан улам көптөгөн иштердин жыйынтыгын чыгарууга бир, бир жарым жыл убакыт кетет. Албетте, иштин мындай созулуусу актоого жатпайт. Бирок жумуштун оордугуна жана чоң көлөмүнө карабастан бөлүмдүн кызматкерлери өз ишин сүйө билгендиги жана кылдат иш алып баруусу кубандырбай койбойт.