Материалдардын, заттардын жана буюмдардын криминалистикалык экспертизалар бөлүмү

Бөлүм өткөргөн изилдөөлөр эң татаал криминалисттик изилдөө болуп саналат. Себеби дүйнөдө миңдеген ар кандай технологиялар жана аспаптар менен даярдалган жана табигый материалдар, заттар, микробөлүктөр бар. Мисалга алсак кылмыш болгон жерде түрдүү сыныктар, издер, заттар жана алардын бөлүкчөлөрү калат жана алар көбүнесе кылмыш жөнүндө маалымат берүүчү жалгыз булактар болуп калат. Өз учурунда бул маалымат кылмыштын бетин ачууга чоң өбөлгө түзөт.
Бул себептен изилдөөлөр бир нече экспертизанын жана максаттардын алкагында жүргүзүлөт жана буюмдардын жана заттардын химиялык жана физикалык составына байланыштуу болот. Бөлүм заттын табиятын же тегин аныктоо, мисалы зат баңги затына тиешелүүбү же жокпу, жана аны идентификациялоо, кошулмаларды аныктоо, боёктордун тартылыш убакытын жана башка ушул сыяктуу иштерди алып барат. Андыктан изилдөөлөрдү жүргүзүүдө заманбап жабдыктар жана кызматкерлердин кесипкөйлүгү талап кылынат.
Азыркы тапта бөлүмдө төмөндөгүдөй изилдөөлөр жүргүзүлөт:
– баңги жана акыл-эске таасир берүүчү заттардын жана прекурсорлордун экспертизасы;
– атайын химиялык заттардын (люминофорлордун) экспертизасы;
– булалуу материалдардын экспертизасы;
– лактык-сырдык каптоолордун жана материалдардын, полимерлердин экспертизасы;
– мунай заттардын жана күйүүчү-майлоочу материалдардын экспертизасы;
– жер кыртышын таануу экспертизасы;
– жаныбарлардан жана өсүмдүктөрдөн келип чыккан биологиялык объекттердин экспертизасы;
– айнектердин жана сыныктардын экспертизасы;
– курамында спирт бар болгон суюктуктардын экспертизасы.
Көрсөтүлгөн экспертизанын түрлөрү масс-селективдик детектору бар (Agilent), инфра-кызыл (Nicolet-Avatar) жана ультра-фиолеттик (Agilent) – спектрометрлерди колдонуп, заманбап жана классикалык усулдардын негизинде жүргүзүлөт.