Акы төлөнүүчү кызматтар

 

 

 

 
 

 

Акы төлөнүүчү кызмат түрлөрү (изилдөөлөр)

Акы төлөнүүчү кызматтардын (изилдөөлөрдүн) оордугуна жараша баалары
Жөнөкөй изилдөө
(сом)
Орточо
изилдөө
(сом)
Татаал
изилдөө
(сом)
1
Кол жазмалар экспертизасы
504
1204
4480
2
Документтердин техникалык экспертизасы
672
1596
4480
3
Трасологиялык экспертиза
 
 
 
Сактоочу түзүмдөрдү
252
1596
4480
Адам издерин
504
2100
4480
Кулпу жана бекитилүүчү түзүмдөрдү
672
2100
4480
Сайма (чапма) куралдарды
504
2100
4480
Шаймандардын, жабдыктардын, массалык өндүрүштөгү буюмдардын издерин
672
2100
4480
Бүтүндү бөлүктөрү боюнча
672
2100
4480
Кийимдин механикалык зыян тартуусун
672
2100
4480
Өчүрүлгөн маркировкалык белгилерди
224
2100
4480
4
Баллистикалык экспертиза
 
 
 
Ок атуучу куралдарды жана окторду
672
2100
4480
Ок атуунун издерин
672
2100
4480
5
Жардыруу-техникалык экспертиза
672
2100
4480
6
Материалдардын, заттардын жана буюмдардын криминалистикалык экспертизалар бөлүмү
 
 
 
Булалуу материалдарды
672
1596
2100
Лактык-сырдык каптоолорду жана материалдарды
672
1596
2100
Полимердик материалдарды
672
1596
2100
Мунай заттарды жана күйүүчү-майлоочу материалдарды
672
1596
2100
Баңги заттарын
224
784
2100
Курамында спирт бар болгон суюктуктарды
224
672
1596
Жер кыртышынан келип чыккан объектилерди
672
2100
3220
Биологиялык объектилерди
784
1204
1596
Айнек, керамика буюмдарын
616
1204
2100
Люминофорлорду
672
1596
2100
7
Геммологиялык экспертиза
168
336
2100
8
Өрттүк-техникалык экспертиза
1204
2100
4480
9
Инженердик-техникалык экспертиза
672
2100
4480
10
Автотехникалык экспертиза
 
 
 
Унаа каражаттарынын техникалык абалын
168
364
784
Жол кырсыгын эсептөө ыкма менен
280
616
1204
Унаа каражаттарынын бөлүктөрүн
756
1596
4480
Унаа каражаттарынын бөлүктөрүн металлографиялык жол менен
616
1204
2100
Комплекстүү автотехникалык жана металлографиялык
672
2100
4480
Комплекстүү автотехникалык жана өрттүк-техникалык
672
2100
4480
Комплекстүү автотехникалык жана соттук-медициналык
672
2100
4480
11
Унаа-трасологиялык экспертиза
 
 
 
Жол кырсыгынын механизмин
392
784
1596
Унаа каражаттарынын резина-техникалык бөлүктөрүн
616
1204
2100
Жабыркоочулардын кийимин жана бут кийимин
392
784
1596
12
Курулуш-техникалык экспертиза
 
 
 
Кыймылсыз мүлктү баалоо жана бөлүштүрүү
952
2100
4480
Жер тилкесин пайдалануу тартибин аныктоо
2100
3220
4480
Курулган имараттын проектке жана курулуш нормаларына жана эрежелерине шайкештигин
2100
3220
4480
Курулуш-монтаждык жана оңдоо иштерин баалоо
1596
4480
6720
13
Экономикалык экспертиза
 
 
 
Салык операцияларын
1204
4480
6720
Акча каражаттары боюнча операцияларды
1204
4480
6720
Маяна операцияларын
1204
4480
6720
Негизги каражаттардын, анча бааланбаган жана бат эскирүүчү буюмдар боюнча операцияларды
1204
4480
6720
Материалдык байлыктар операцияларын
1204
4480
6720
Даяр продукцияны өндүрүү жана сатуу эсеби боюнча операцияларды
1204
4480
6720
Бухгалтердик эсепти жана отчеттуулукту жүргүзүү абалын
1204
4480
6720
Акча каражаттарынын индексациялоо жана инфляциясын аныктоо
952
1596
4480