ЖетекчиликКыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу
Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматынын
Төрагасы


Мусаев Кайрат АбдрахмановичКыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу
Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматынын
Төрага орун басары


Медеров Алмаз Тилекович