ЖетекчиликКыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу
Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматынын
Төрагасы


Мусаходжаев Акылбек Абдылдаевич