2019-жылдын 10-декабрында МСЭКтин окуу залында, Бишкек шаарынын жана Чүй облусуна караштуу ички иштер органдарынын тергөө кызматынын кызматкерлери үчүн материалдардын, заттардын жана буюмдардын криминалистикалык экспертизалар; психолого-лингвистикалык жана дин таануу экспертизалар боюнча эксперттери тарабынан окуучу семинары өткөрүлдү.

Семинарды өткөрүү максаты болуп – Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын тергөөчүлөрүнүн кесиптик деңгээлин жогорулатуу, жана ошондой эле ведомстволор арасындагы кызматташтыкты бекемдөө саналат.